Uncategorized

Trang trí phòng làm việc FPT

Len lỏi rồi cũng vào tận phòng làm việc của FPT  để trang trí, Không phân biệt ai là ai, cứ thỏa mái vui vẻ để làm Không giờ giấc, không ép buộc cứ làm và làm đến ngước mặt lên chỉ còn ta với ta thế là về. Xong việc OK        
Read More