Tuyển thợ Quảng cáo

Tuy đào tạo học viên Quảng cáo nhưng vẫn chưa cung cấp đủ nguồn nhân lực cho các công ty bạn, nên công ty chúng tôi tuyển thêm thợ quảng cáo làm việc tại Đà Nẵng cho các công ty lớn như sau:

Thời gian làm việc ổn định,

Mức lương cao,

Làm lâu dài.

Số lượng: 4 người

Yêu cầu: nhiệt tình, năng động

Tuổi: dưới 36 tuổi

Leave a Reply