Đào tạo thợ Quảng cáo

Do nhu cầu nguồn nhân lực thực tế trên địa bàn Đà Nẵng – Quảng Nam rất cao nên Công ty TNHH Hoàng Nhân Tâm luôn mở lớp dạy để đào tạo ra thợ quảng cáo chuyên nghiệp. Với những chuyên gia bật nhất hiện nay chúng tôi luôn đào tạo ra những thợ có tay nghề cao trong Quảng cáo. Và để giúp học viên yên tâm  khi học cho đến  khi hoàn thành chúng tôi có liên kết với nhiều công ty Quảng cáo nổi tiếng tại Miền trung  tạo điều kiện ổn định việc làm cho nên khi học xong các bạn chắc chắn sẽ có việc làm ổn định lương cao.

Leave a Reply