Cập nhật hệ thống cửa hàng Well Best

quang-cao-auco2

Tiếp tục những công trình của hệ thống cửa hàng Well best là số 10 Âu Cơ – Hòa Khánh – Tp.Đà Nẵng

Đây là cơ sở thứ 4 được hình thành trong chuỗi hệ thống và vẫn còn nhiều cơ sở sẽ tiếp tục mọc lên trong thời gian sớm nhất để phục vụ nhu cầu mua sắp của các bạn.

HNT cũng từng ngày hoàn thiện hơn về tiến độ, sự thẩm mỹ và tính chuyên nghiệp để không phụ sự ủng hộ của mọi người nhé.

quang-cao-auco3

quang-cao-auco1

quang-cao-auco2

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply